Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

Contact- en postadres:

Bandenservice Emmen B.V.
Nautilusstraat 5a
7821 AG Emmen
0591-659891
info@profi-web.nl

 

Retouradres goederen:

Nautilusstraat 5a
7821 AG Emmen

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen
herroep:  Contactgegevens consument:
  Uitleg herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het
  herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de
  hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor
  herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende
  uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gedurende deze termijn van 14 dagen kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te
  beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook bij de fysieke locatie van Bandenservice Emmen zou
  doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan
  kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het
  product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt
  de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

  Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u dit modelformulier voor herroeping invullen en versturen naar ons
  postadres of een e-mail sturen naar info@profi-web.nl. Ook mag u het modelformulier bijsluiten bij het afgeven
  van het product bij onze fysieke locatie. Het product dient u na herroeping binnen uiterlijk 14 dagen te retourneren naar
  bovenstaand vermeld contactadres.

  Terugbetaling

  Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de
  heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u
  een andere methode met ons afspreekt. Indien u ervoor kiest de goederen per pakketdienst te verzenden draagt u zelf de
  kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten per 4 autobanden, afhankelijk van de bandenmaat, tussen de € 20,-
  en € 75,- liggen.

  Uitsluiting herroepingsrecht

  Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  Bandenservice Emmen B.V. | Nijbracht 50 | 7821 CA | Emmen | KvK nr. 60867485 | BTW nr. NL85495172B01